Privacy verklaring

 

pinguïns in gesprek over privacy

Privacy statement

Uw privacy is belangrijk voor ons. We informeren u daarom graag over ons privacy statement. Deze verklaring is opgesteld vanwege de nieuwe Europese privacywetgeving (AVG) en opgesteld in begrijpelijke taal. Zo zijn we transparant over wat er gebeurt met uw persoonsgegevens. Wij leggen uit op welke wijze en waarom wij uw gegevens opslaan, hoe uw gegevens tegen misbruik beschermd worden en welke rechten u heeft met betrekking tot de persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt.


Uw persoonsgegevens

Wij verzamelen op verschillende manieren persoonsgegevens. Sommige gegevens worden door u aangeleverd, andere worden automatisch verzameld, bijvoorbeeld bij websitebezoek. Wij verwerken uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor onze dienstverlening en het verbeteren daarvan en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld.

Wij ontvangen bij de volgende gelegenheden persoonsgegevens van u:

 

1. Contact opnemen

Als u op de website een contactformulier invult, ons een email stuurt of op andere wijze contact met ons opneemt, dan ontvangen wij een of meer persoonsgegevens van u. De gegevens die u ons verstrekt worden uitsluitend bewaard ter beantwoording van uw vraag en/of om u verder te kunnen helpen. Daarnaast gaan wij uiterst discreet om met door u verstrekte informatie.

2. Websitebezoek
Bij elk bezoek aan mooibrons.nl  ontvangen wij via uw webbrowser gegevens die door middel van cookies zijn opgenomen. Deze cookies worden gebruikt om het gebruikersgemak van de website te verbeteren, bijvoorbeeld om u te herkennen bij een volgend bezoek, maar zijn ook nodig om betalingen te kunnen doen en instellingen op te slaan.

3. Bestellen

Wanneer u bij ons via de website een bestelling plaatst, gebruiken wij uw persoonsgegevens om deze order netjes af te kunnen handelen. Met uw bestelling stemt u erin toe dat uw naw-gegevens door onze bezorgdienst gebruikt kunnen worden, tenzij anders wordt afgesproken. Ook ontvangen wij enkele gegevens over uw betaling van uw bank.

Voor het afhandelen van (online) bestellingen werken wij samen met:
- betalingsprovider Mollie
- postbedrijf PostNL
- hostingprovider Mijnwebwinkel

4. Galeriebezoek
Wanneer u onze galerie in Milsbeek bezoekt en een aankoop doet of een opdracht geeft om een product en/of dienst aan u te leveren, dan hebben wij voor de correcte afhandeling daarvan uw naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mail nodig. Deze gegevens worden alleen gedeeld met derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht of om te voldoen aan onze administratieve en wettelijke verplichtingen.

5. Nieuwsbrief

U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief Inspiratie-update. Hierin vertellen wij over natuur en kunst die ons inspireert, exposities, acties en nieuwe beelden. Als u zich inschrijft registreren wij uw e-mailadres en geeft u toestemming om dit emailadres toe te voegen aan de lijst van abonnees. We gebruiken uw e-mailadres uitsluitend om u te informeren over onze inspiratiebronnen en de activiteiten van onze galerie en atelier. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Als u zich afmeldt wordt uw emailadres meteen verwijderd.

6. Social media
Wij zijn alleen aanwezig op Pinterest en maken verder geen gebruik van social media.

 

Veilige verwerking van uw gegevens

Het gebruik van uw gegevens gebeurt uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat dit altijd direct verband houdt met de opdracht die u geeft, de bestelling die u plaatst of de informatie die u wenst. Wij sturen afschriften van facturen en informatie alleen naar het door u opgegeven emailadres, tenzij anders is afgesproken. Bij bestellingen die per postpakket worden verzonden is een factuur of pakbon gevoegd, tenzij anders is afgesproken. Postpakketten versturen wij altijd per aangetekende zending.

 

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat bedrijven waarmee wij samenwerken uw gegevens goed beveiligen. We slaan uw gegevens veilig op, in overeenstemming met de wettelijke eisen en gaan discreet om met informatie die u ons online of in persoon verstrekt. Wij stellen uw gegevens niet voor commerciële doeleinden ter beschikking aan derden, tenzij u hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.  Gegevens worden alleen en indien noodzakelijk met derden gedeeld in het kader van administratieve en wettelijke verplichtingen.

 

Delen van persoonsgegevens met derden
Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met de bedrijven die uw gegevens in opdracht van ons verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

 

Mijnwebwinkel

Gegevens die u invult tijdens het plaatsen van een order of het versturen van een bericht worden opgeslagen op de servers van onze hostingprovider Mijnwebwinkel. Mijnwebwinkel zorgt voor een beveiligingsniveau dat past bij de te verwerken gegevens en neemt voortdurend de benodigde maatregelen om gegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Er wordt standaard gebruik gemaakt van een beveiligde SSL-verbinding.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Mailchimp

Voor het versturen van de nieuwsbrief werken wij samen met Mailchimp. Wij gebruiken daarvoor alleen uw emailadres. Deze gegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen en niet gebruikt voor eigen doeleinden. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of emails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens informatie met derden te delen. Geanonimiseerd betekent dat alle verwijzingen naar uw persoon zijn vervangen door een beveiligde code. Uw emailadres wordt alleen door onszelf gebruikt.

Mollie
Bestellingen die via de website mooibrons.nl geplaatst worden, kunnen per iDEAL of Bancontact betaald worden. Daarvoor maken wij gebruik van het betaalplatform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen, ook voor de dienstverlening waarbij zij derden inschakelen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

PostNL
Als u een (online) bestelling bij ons plaatst, kunt u deze (laten) ophalen of laten bezorgen. Als wij uw bestelling verzenden, maken wij hiervoor gebruik van de diensten van PostNL. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de bezorgovereenkomst. Als PostNL voor de bezorging een onderaannemer inschakelt, stelt PostNL uw naw-gegevens ook aan deze partij ter beschikking. Buiten PostNL maken we alleen op uw verzoek en in overleg met u gebruik van een andere postpakketdienst of van een koeriersdienst. In het laatste geval zijn wij nooit de partij die de koeriersdienst de opdracht geeft.

 

Cookies

Onze webwinkel maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar informatie in kan worden opgeslagen, zodat u deze niet steeds hoeft in te vullen. Maar hiermee is bijvoorbeeld ook te zien dat u onze website voor het eerst bezoekt. We verkopen absoluut geen gegevens aan derden en we vallen u na uw bezoek ook niet lastig met gepersonaliseerde advertenties.

Wilt u liever niet dat er  tijdens uw bezoek cookies worden geplaatst, dan kunt u uw internetbrowser zo instellen dat deze geen cookies meer opslaat. Houd er wel rekening mee dat het verwijderen of blokkeren van cookies een nadelige invloed kan hebben op het gebruikersgemak omdat sommige functies van onze website niet meer goed werken. Kunt u daardoor uw vraag of uw bestelling niet via de website plaatsen, dan kunt u altijd een email sturen (info@mooibrons.nl) of bellen: 06-50549457.

Voor het instellen van cookies verwijzen wij u naar de handleiding van uw browser. Deze is bij de meeste browsers te vinden onder ‘Help’ in de toolbar.

 

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om inzicht te krijgen in de werking van onze website, hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken en hoe wij onze dienstverlening kunnen verbeteren. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren waardoor deze niet herleidbaar zijn tot uw persoonsgegevens.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Op grond van de geldende Europese wetgeving heeft u het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Geef bij aanpassing of verwijdering van gegevens altijd duidelijk aan wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Bij een verzoek tot inzage vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen, zodat we zeker weten dat dit verzoek door u is gedaan. Vergeet niet in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy.

Als u vragen of opmerkingen heeft over de gegevens die wij van u verzamelen en die door ons of namens ons worden verwerkt, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

 

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Klantgegevens bewaren we zolang u klant van ons bent en daarna voor de vereiste duur van onze administratieve verplichtingen volgens de wettelijk vastgelegde termijn.

 

Klacht indienen

Bij klachten vragen wij u altijd eerst contact met ons op te nemen. Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Invoering

Deze privacyverklaring is per 25 mei 2018 in werking getreden.

 

Contactgegevens

Heeft u nog vragen of is het u toch nog niet duidelijk wat we precies van u bijhouden, neem dan contact met ons op:

Atelier Wiedijk & Derks / MooiBrons
Sprokkelveld 10a 
6596 DL Milsbeek
info@mooibrons.nl

Bestellen?

U heeft momenteel geen beeld in bestelling.

UPDATE BEELDEN IN DE GALERIE

Staat het beeld van uw keuze niet meer in de galerie? We gaan het weer maken, maar nog even geduld. Kijk op de pagina: 'Wanneer is dit beeld klaar' of mail ons welk beeld u graag zou willen zien: info@mooibrons.nl
Aanmelden: Update Beelden
  • iDeal logo
  • Betalen met Bancontact
  • Pinnen
  • Gezellig lunchen in de omgeving
  • Prachtige omgeving kunstgalerie
  • Wandelen in de omgeving van galerie MooiBrons
© 2010 - 2024 mooibrons | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel